Privacyverklaring

Ilse Photographs hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vertellen we je welke gegevens wij van je verzamelen en waarom wij dit doen. In deze verklaring lees je ook wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Heb je vragen over je privacy, neem dan contact op via info@ilsephotographs.nl.

Artikel 1 - Wij wij zijn
Ilse Photographs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83880364 en gevestigd aan Zwarte Weg 2M 8467 SE Vegelinsoord, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2 - Welke gegevens wij verwerken, het doel en de bewaartermijn
Ilse Photographs verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Wanneer we in contact komen voor een eventuele samenwerking verwerken wij jouw voornaam, eventueel achternaam, bedrijfsnaam en mailadres. Gaan we daadwerkelijk samenwerken dan kunnen daar nog enkele door jij verstrekte persoonsgegevens bij komen. Denk aan adresgegevens, en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens gedurende de looptijd van onze samenwerking. Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar het einde van onze samenwerking.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin jouw naam of naam van de contactpersoon en gemaakte content wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor hebt gegeven. Wij bewaren deze content tot onbeperkt in ons archief, tenzij jij eerder een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer je via de website van Ilse Photographs een bestelling plaatst zullen wij jouw (bedrijfs)naam, naam van de contactpersoon, factuuradres, e-mail, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij zijn wettelijk verplicht om gegevens die zijn verkregen ten behoeve van facturatie en de financiële administratie te bewaren. Het gaat hierbij om jouw naam, bedrijfsnaam, klantnummer, e-mail, bankgegevens, factuuradres, Kamer van Koophandel-nummer en in enkele gevallen, wanneer jij dit aangeeft, ook je BTW-nummer. Deze gegevens zijn nodig om jouw betaling te kunnen verwerken. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar, dit is volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en social media account voor social media marketing. Wij verwerken jouw naam en mailadres voor e-mailmarketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Voor het plaatsen van reviews over jouw ervaring met Ilse Photographs verwerken wij jouw naam, mailadres, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het versturen van jouw recensie worden deze gegevens aan ons verstrekt. Reviews over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Hierbij zullen wij nooit jouw mailadres vermelden. Voor het plaatsen van een review wordt vooraf om toestemming gevraagd. Wij verwijderen de reviews zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of wanneer jij een verzoek doet om jouw review te verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 5 jaar na afhandeling verwijderen.

Ilse Photographs analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Wij gebruiken hiervoor de analytics diensten van Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Ilse Photographs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ilse Photographs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Tot slot verwerken wij overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in vragenlijsten, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, een webinar, en telefonisch.

Artikel 3 - Verkrijgen van gegevens
Bovenstaande gegevens verkrijgen wij doordat jij dit actief aan ons hebt versterkt, bijvoorbeeld als klant of als websitebezoeker.

Artikel 4 - Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ilsephotographs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 5 - Delen van persoonsgegevens met derden
Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 - Rechten met betrekking tot jouw gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ilse Photographs en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ilsephotographs.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Artikel 7 - Geautomatiseerde besluitvorming
Ilse Photographs kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou verstrekte gegevens. Het is daardoor mogelijk dat een deel van onze diensten niet voor jou beschikbaar is.

Artikel 8 - Slotbepaling
Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun je een e-mail sturen naar info@ilsephotographs.nl. Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.